Komandų sudėtys 2018

Oct
2018
19

Komanda 1

T. Bagdanskis  Mikalopas

Zykienė             Kurpavičius

Judickienė       I. Juškaitienė

 

Komanda 2

Pauža                 Kaselis

Kovaitė             N. Juškaitis

Zaleskis             Voroneckas

 

Komanda 3

Vilčinskas         T. Rymeikis

Augonis/          Jadzevičius

Mikalopas        Leščinskaitė

 

Komanda 4

Šukys                 Vilčinskas

Jadzevičius      Zubrys

Repšaitė           Radvilavičiūtė

 

Komanda 5

Daugėla            Soloveičik

Lisovskaja        Basalykas

Augonis            Ivanauskienė

 

Komanda 6

Zykus                 Ivanauskas

Skardžius          Kaminskas

Augonė             Proscevičius